Jednorázový štátny sviatok

Mnoho pracujúcich sa teší z tohtoročného 30. októbra, pretože parlament schválil tento deň za jednorazový štátny sviatok. V roku 2018 oslavujeme 100 rokov od vzniku prvej Československej republiky. Po kapitulácii Rakúsko-Uhorska v prvej svetovej vojne, diplomatických aktivitách Tomáša G. Masaryka, Milana R. Štefánika i Eduarda Beneša a búrlivých demonštráciách na území Slovenska a Česka vznikla Československá republika. Vznik nového štátu vyhlásil pražský Národný výbor 28. októbra 1918 v Prahe a ako jediný Slovák bol prítomný Vavro Šrobár, ktorý však vtedy ešte nemal oficiálne poverenie zastupovať národne záujmy.

Štátny sviatok 30. októbra odkazuje na prijatie Deklarácie slovenského národa v Turčianskom Sv. Martine. Deklarácia bola prijatá významnými národnými a politickými činiteľmi, ako samostatný štátoprávny akt slovenského národa. Najdôležitejším bodom deklarácie bolo, že Slováci oficiálne rušili zväzok s Uhorskom a jasne naznačili túžbu – vzniku spoločného štátu česko-slovenského národa. Taktiež si ako jediný zvrchovaný orgán zvolili Slovenskú národu radu, ktorá jediná mohla vystupovať v mene slovenského národa.

Chronologicky by sa mohlo zdať, že Martinská deklarácia bola podpísaná dva dni po vzniku prvej Československej republiky a bola to priama odpoveď alebo súhlas zo strany slovenského národa. Avšak bolo to inak. Na udalosti v Prahe bolo uvalené informačné embargo, a tak nikto zo zúčastnených v Martine o oficiálnom vzniku nového štátu netušil.

V súčasnej národnej rade prešiel tento výnimočný sviatok s 96 hlasmi a nezaobišlo sa to bez plamennej diskusie, či by tým správnym dátumom pre štátny sviatok nemal byť práve 28. október. Boli aj takí poslanci, pre ktorých bol primárny len ekonomický aspekt a nepodporovali tento návrh.

Každopádne je správne si uctiť toto krásne jubileum, či už si vyberiete ktorýkoľvek z týchto dátumov, lebo aj vďaka tomuto kroku mohla vzniknúť samostatná Slovenská republika. A zároveň jednorazový štátny sviatok sme behom našej 25 ročnej histórie ešte nemali. Tento sviatok pripadá na utorok a tak je celkom vhodný na vytvorenie predĺženého víkendu.